Privacy Statement

Dit is de privacy statement van de website www.ikanobank.nl (hierna: “Website”) . De Website wordt u aangeboden door Ikano Bank NL, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 551114210 (hierna: “Ikano Bank”). Deze privacy statement omschrijft welke persoonsgegevens Ikano Bank via de Webiste verzamelt, hoe zij deze gegevens verwerkt en voor welke doeleinden.

1. Gebruik van persoonsgegevens
A.
Wanneer u de Website bezoekt, verzamelt Ikano Bank (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens van u:
- gegevens met betrekking tot uw bezoek aan en gebruik van onze Website zoals verkeergegevens, locatiegegevens, andere communicatie gegevens en de bronnen, advertenties en gelinkte websites die u bezoekt;
- uw IP adres, besturingssysteem en browserversie;
- gegevens verkregen via informatie die is opgeslagen op uw computer / apparatuur;

Ikano Bank gebruikt deze gegevens om de Website (in het algemeen), onze producten en diensten en het gebruik van de Website door u te ontwikkelen en verbeteren.

B.
Daarnaast kunt u op de Website informatie aanvragen, contact met ons opnemen, kunt u zich inschrijven voor marketing informatie/nieuwsbrieven, deelnemen aan prijsvragen of promotionele kansspelen, deelnemen aan onderzoeken etc. Ook kunt u via de Website één van onze producten of diensten aanvragen, zoals onze IKEA FAMILY Betaalkaart.

Ikano Bank vraagt u in de hiervoor bedoelde gevallen om bepaalde gegevens te vertrekken, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Ikano Bank gebruikt deze gegevens om de door u gevraagde dienst aan u te vertrekken, in het kader van de prijsvraag, om uw informatieaanvraag te behandelen, uw vraag te beantwoorden, om een en ander te administreren etc. Daarnaast kan Ikano Bank de gegevens gebruiken om haar producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren en voor marketingdoeleinden (zie: 4 Marketing).

Wanneer u een specifieke dienst aanvraagt waarvoor u met Ikano Bank een overeenkomst aangaat, wordt u tijdens de behandeling van uw aanvraag nader geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van die overeenkomst zal plaatsvinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de Algemene Voorwaarden of product specifieke voorwaarden die van toepassing zijn. Aan klanten kan Ikano Bank tevens een beschermd gedeelte van onze Website ter beschikking stellen, waar zij hun gegevens kunnen inzien en, zo nodig, wijzigen. Voor dit gedeelte moet de klant inloggen met zijn of haar persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Verstrekking
In beginsel worden uw gegevens uitsluitend verwerkt door medewerkers van Ikano Bank die betrokken zijn bij de dienstverlening aan u.

Indien u daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven, kan Ikano Bank gegevens vertrekken aan andere bedrijven wiens producten en diensten interessant voor u kunnen zijn.

Daarnaast kan Ikano Bank verplicht zijn uw gegevens te verstrekken aan derden of overheden op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

3. Gebruik van Cookies en bezoekersregistratie
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Ikano Bank gebruikt cookies om haar Website en uw gebruik daarvan te verbeteren.

Ikano Bank gebruikt met name zogenaamde “session cookies”. Deze worden slechts gebruikt tijdens de duur van uw bezoek en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan de Website te volgen en het gebruik van de bezoekers van onze Website (in het algemeen) te kunnen analyseren en verbeteren.

Ook kan Ikano Bank zogenaamde “persistent cookies” gebruiken. Deze cookies blijven na het verlaten van de Website op uw computer staan en verbeteren het gebruik van de Website bij een volgend bezoek. Ikano Bank gebruikt daarnaast Google Analytics (zie: http://www.google.com/intl/nl/analytics/) om website statistieken te verzamelen en analyseren. Google Analytics gebruikt daarvoor persistent cookies.

Ikano Bank registreert daarnaast de IP-adressen van alle bezoekers van de website, inclusief de datum en het tijdstip van het bezoek. Ook kunnen andere gegevens met betrekking tot uw bezoek (zoals beschreven in 1 A) worden verwerkt. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en onder meer gebruikt om bezoekersaantallen te kunnen meten, de Website en uw gebruik daarvan te verbeteren.

Wanneer in het kader van het gebruik van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins informatie wordt geplaatst op uw computer of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door de u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt uw toestemming gevraagd. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de Website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

4. Marketing
Ikano Bank kan de gegevens die u heeft verstrekt (zoals e-mail adres, telefoonnummer, adres) gebruiken om u marketing berichten te sturen met betrekking tot haar eigen producten en diensten, tenzij u daar vooraf bezwaar tegen heeft gemaakt.

Ikano Bank kan de gegevens die u heeft verstrekt (zoals e-mail adres, telefoonnummer, adres) gebruiken om u marketing berichten te sturen met betrekking tot de producten en diensten van andere ondernemingen, indien u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ikano Bank zal u in iedere marketing communicatie de gelegenheid geven om bezwaar te maken (opt-out). Daarnaast kunt u door een bericht te sturen aan privacy@ikanobank.nl te alle tijde bewaar maken tegen de ontvangst van marketingberichten afkomstig van Ikano Bank of uw toestemming intrekken.

5. Beveiliging van uw gegevens
Ikano Bank zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Onze Website is extra beveiligd. Wanneer u informatie aan ons toestuurt via de Website is dit beveiligd door middel van encryptie met gebruikmaking van Secure Socket Layer (SSL) technologie. Zodoende is de informatie tijdens de verzending beveiligd. Na ontvangst slaan wij de informatie op op beveiligde servers op zodanige wijze dat het alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel.

6. Melding CBP
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Website is gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen privacy statement
Het kan voorkomen dat het in deze privacy statement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy statement regelmatig te bekijken.

8. Inzage, wijziging, bezwaar en contact
Wanneer de persoonsgegevens die Ikano Bank met betrekking tot u verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer u tegen het gebruik van uw gegevens bezwaar wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via info@ikanobank.nl. Hier kunt u ook terecht wanneer u meer informatie wilt over de wijze waarop Ikano Bank persoonsgegevens verwerkt of vragen heeft over deze privacy statement.

Contact

Ikano Bank

Hettenheuvelweg 51
1101 BM Amsterdam

Telefoonummer: 020-2623 631
E-mail: info@ikanobank.nl